AANBOD MFC

In het Multifunctioneel Centrum wordt zorg op maat geboden die rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijk is voor kinderen en jongeren. Voor de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp organiseert de overheid een toelatingsprocedure via een toegangspoort.

VOLGENDE FUNCTIES ZIJN AANWEZIG

 • MOBIELE BEGELEIDING

 • Mobiele begeleiding is psychosociale begeleiding of ADL-assistentie van de gebruiker en/of zijn context die plaatsvindt in de thuiscontext of in het secundair opvoedingsmilieu.
  folder ZigZag voor professionelen

 • AMBULANTE BEGELEIDING

 • Ambulante begeleiding is psychosociale begeleiding of ADL-assistentie van de gebruiker en/of op de vestigingsplaats of campus van de voorziening. Ambulante begeleiding is enkel mogelijk indien de cliënt op dezelfde dag geen gebruik maakt van (semi-)residentiële ondersteuning vanuit het VAPH.

 • DAGOPVANG

 • Met schoolaanvullende dagopvang wordt vooral de voor- en naschoolse opvang bedoeld. Ook op dagen wanneer er normaal gezien geen school voorzien is (woensdagnamiddag, weekendopvang overdag, ...) kan men hiervan gebruik maken.

 • DAGBESTEDING

 • Dagbesteding of schoolvervangende dagopvang wordt aangeboden op dagen wanneer er normaal gezien onderwijs voorzien is en er een schoolvervangend programma wordt aangeboden (voor tijdelijk geschorste leerlingen of niet-schoolgaande gebruikers).

 • VERBLIJF

 • Het verblijf houdt overnachting in met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning gedurende de ochtenden - incl. ontbijt - en de avonduren.

VRAAGGESTUURD EN FLEXIBEL

Afhankelijk van de vraagstelling kunnen deze functies worden gecombineerd. Dit aanbod is vraaggestuurd en flexibel.

SCHOOLS TRAJECT

Het Orthopedagogisch Centrum Styrka bestaat uit een Multifunctioneel Centrum (MFC) - voor begeleiding van kinderen en jongeren - en enkele scholen waarmee nauw samengewerkt wordt. Heel wat kinderen lopen school in één van de betrokken scholen. Maar ook kinderen die naar een andere school (buitengewoon of gewoon onderwijs) gaan, kunnen beroep doen op de MFC-ondersteuning als zij behoren tot de huidige doelgroep. Voor meer info verwijzen wij graag naar de rubriek "Onderwijs" op deze website.