IDENTITEIT

IDENTITEITSVERKLARING OC STYRKA

In het OC Styrka streven we naar zorg op maat, met de jongere centraal.

Deze wordt als volwaardig mens ondersteund volgens de eigen noden.

We willen jongeren kansen bieden omdat we geloven in hun mogelijkheden.

We werken met een hart voor de jongeren en geven hen onvoorwaardelijke kansen om te groeien in veiligheid en liefde.

We bouwen aan wederzijds respect. Iedereen probeert een voorbeeld te zijn.

We geven waarden door in vertrouwen en openheid.

In het OC Styrka werken we teamgericht, zodat iedereen de kans krijgt zijn individuele opdracht te realiseren.

We krijgen en geven waardering en erkenning voor ieders eigenheid, mening, mogelijkheden en grenzen.

Dankzij vorming en opbouwende feedback kirjgen medewerkers alle kansen om zich verder te ontplooien, zodat ze hun visie binnen het team verder kunnen ontwikkelen.

In alle eerlijkheid werken we aan een transparante en open communicatie die wordt gedragen door alle medewerkers.

Ons enthousiasme en onze creativiteit willen we uitstralen naar elkeen.

We leggen durf, flexibiliteit en integriteit aan de dag en zoeken voortdurend naar verbetering.

Met een open blik en positieve ingesteldheid zetten we ons samen in voor het welzijn van iedere jongen in zijn context.

Collega's stimuleren elkaar om voldoening en werkvreugde uit onze opdracht te halen.

Dit zijn wij, dit is onze identiteit door de volledige werking gedragen.