OPNAME EN INSCHRIJVINGEN

WIL JE ONDERSTEUND WORDEN DOOR HET MFC SINT-JOZEF, DAN KAN DIT VIA:

De rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Hiervoor is het hebben van een handicap of het vermoeden van een handicap nodig. Binnen dit beperkte en laagdrempelige aanbod is het mogelijk om ondersteuning te krijgen via:

 • Mobiele/ambulante begeleiding
 • Dagopvang
 • Dagbesteding
 • Verblijf

Typerend voor dit rechtstreeks toegankelijk aanbod is dat dit beperkt is in tijd, frequentie en duur.

Sint-Jozef heeft een aanbod voor kinderen en jongeren met een licht, matig tot ernstige verstandelijke beperking, autisme, gedrag- en emotionele stoornissen.

Een indicatiestelling van de integrale toegangspoort is hiervoor niet nodig. Je mag echter nog geen niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning krijgen.

Wens je hierover meer informatie, dan kan je met jouw vragen terecht op het volgend mailadres: Opnameteam


De niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH)

Om op deze intensieve ondersteuning beroep te kunnen doen, is het nodig om via de integrale toegangspoort een indicatiestelling te krijgen die toegang verleent. Hiervoor kan je terecht bij een CLB, een centrum voor ontwikkelingsstoornissen, ... Deze mensen brengen samen met jou de ondersteuningsvraag in kaart en helpen met de toeleiding naar de meest passende hulp. Via deze weg kan je elektronisch worden aangemeld bij Sint-Jozef. Voordien of nadien kan op jouw vraag een kennismakingsbezoek, al dan niet gecombineerd met een bezoek aan een betrokken school, gepland worden.


Sint-Jozef kan ondersteuning bieden in verschillende vormen:

 • Mobiele/ambulante begeleiding: een vaste thuisbegeleider komt aan huis.
 • Schoolaanvullende dagopvang/dagbesteding:
  • wanneer het schoolse gebeuren heel overweldigend is voor de jongere
  • wanneer het nodig is om bij vaste, vertrouwde gezichten terecht te kunnen voor een middagpauze
  • wanneer bijkomende therapie/woensdagnamiddag-activiteiten/vakantie-opvang nodig zijn
  kan een vraag gesteld worden naar deze vorm van ondersteuning.
 • Verblijf hoge en lage frequentie: afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan er een aanbod zijn voor verblijf (van 1 nacht tot 7 nachten) in één van de leefgroepen van Sint-Jozef.

Via een elektronische aanmelding - via INSISTO - kan het kind/de jongere zijn vraag zichtbaar worden voor Sint-Jozef. Hierbij wordt afgetoetst of de ondersteuningsvraag binnen de mogelijkheden van het aanbod een plek kan krijgen. Sint-Jozef richt zich tot kinderen en jongeren met een licht, matig, ernstig verstandelijke beperking, autisme, kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele problematiek.

Indien er mogelijkheid is tot opstart, zal er een intakegesprek gepland worden

Wens je hierover meer informatie, dan kan je met jouw vragen terecht op het volgend mailadres: Opnameteam

CHARTER