DOELGROEPEN

Het Multifunctioneel Centrum Styrka geeft zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren met een beperking. Kinderen en jongeren uit volgende doelgroepen kunnen zorg krijgen.

  • Kinderen en jongeren met een mentale handicap: Wij richten ons zowel tot minderjarigen met een lichte, een matige en een ernstige mentale handicap.
  • Kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen
  • Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis
  • Kinderen en jongeren met een sociale problematiek